Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu Maks-Sportline.com jest firma Maks-Sportline z siedzibą w Przykonie, Nip: 726-001-73-37, zwanym dalej Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę:
Siedziba firmy mieści się pod adresem
Maks-Sportline
Dąbrowa 17
61-731 Przykona

Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez systemy informatyczne Maks-Sportline treści naruszające dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności treści o charakterze bezprawnym, mogące wprowadzać w błąd, obraźliwe, a także treści zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia czy też uszkodzenia systemów komputerowych lub powodujące przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub zakłócenie jego pracy.


WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Maks-Sportline.


 • dostęp do sieci Internet
 • dostęp do witryn WWW - przeglądarka www
 • dostęp do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zamówieniowy. Przyjmujemy również zamówienia telefonicznie. Produkty, znajdujące się na stronie można również zamówić osobiście w wybranym oddziale sklepu.
 2. Zamawiający otrzymuje następujące wiadomości mailowe po złożeniu zamówienia:
  I. potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji
  II. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - Zamawiający otrzymuje tę wiadomość po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Przy wyborze formy płatności "przelew-przedpłata" Zamawiający w tej wiadomości otrzymuje również numer konta, na które należy przelać środki.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach założenia złożone poza w/w ramami są realizowane natychmiastowo.
 4. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówieniowego. Aby paczka została wysłana pod inny adres niż podany w polach "Dane płatnika" należy zaznaczyć pole przy frazie "Wybieram inny adres dostawy" i wpisać żądany adres dostawy (pod tym adresem kurier będzie oczekiwał na zapłatę za przesyłkę w przypadku wyboru formy płatności "za pobraniem"). Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je poprzez e-mail. (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie danych adresowych)
 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane bez podatku VAT. Cena produktu podawana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu zapłaty w przypadku, gdy formą płatności jest przedpłata przelewem na konto. Inne możliwe formy płatności znajdują się w rozdziale "Sposoby płatności"
 7. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie mamy odpowiedzi na nasz kontakt przez więcej niż 7 dni zamówienia są kasowane. Dotyczy to w szczególności towarów będących w promocji lub takich, które posiadamy w ograniczonej ilości.
 8. Zamawiający może wybrać dostawę do domu lub biura podany w zamówieniu lub zamówić odbiór w oddziale sklepu Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje go o możliwości odbioru w oddziale telefonicznie lub poprzez e-mail.
 9. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) wraz regulaminem oraz dokumentem gwarancyjnym. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (podmiot gospodarczy) warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna i życzy sobie otrzymać fakturę VAT, wówczas faktura zostanie wystawiona na dane personalne Zamawiającego.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w szczególnych przypadkach:
  • wzbudzających uzasadnione wątpliwości, co do danych klienta,
  • na towary ograniczone ilościowo i/lub objęte promocją lub wyprzedażą.

 12. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 13. Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje
  • gotówką - przy osobistym odbiorze towaru lub przy wyborze przesyłki "za pobraniem".
  • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy środki znajdą się na koncie bankowym Sprzedawcy i zostaną zaksięgowane; W przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" należną kwotę należy przelać na konto sklepu dopiero po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości e-mail z podanym numerem konta. Towar wysyłamy niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto.
 14. W przypadku odbioru osobistego towaru w oddziale w Turku, przy ul. 3 Maja 4 dla zamówień na kwotę mniejszą niż 500zł netto jedynym dostępnym sposobem płatności jest przedpłata przelewem.

 15. Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto firmowe Sprzedawcy (przy wyborze formy płatności "przelew-przedpłata"):

  Maks-Sportline
  Dąbrowa 17
  62-731 Przykona
  ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1735 1000 0023 2461 8061

 16. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy dopisać zawsze numer zamówienia aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany formy płatności w szczególnych przypadkach, gdyby z przyczyn od niego niezależnych system nie działał. O takiej sytuacji Zamawiający jest natychmiast informowany telefonicznie lub przez email.

 18. WYSYŁKA do góry ^

 19. W przypadku wybrania sposobu dostawy do domu/biura i formy płatności "za pobraniem" przesyłkę doręczamy firmą kurierską (DPD).
  Koszty przesyłki zależne są od rodzaju zamówionego produktu. Minimalny standardowy koszt to 30 zł za każde rozpoczęte 5000zł brutto w zamówieniu. Wyjątki stanowią przesyłki gabarytowe (zeskoki, wypelnione worki, zestawy bokserskie) oraz przesyłki o bardzo dużej wartości - w takim wypadku koszty wysyłki mogą po zweryfikowaniu zamówienia ulec zmianie, o czym klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie.

 20. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata-przelew" przesyłkę dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej, po zaksięgowaniu przelewu w ciagu 1-7 dni. Koszty wysylki sa naliczane jednorazowo (15zł brutto), niedotyczy towarów gabarytowych.W przypadku zamówień o wartości poniżej 1500zl netto koszty wysyłki sa naliczane w wysokości 30zł.
 21. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Należy pamiętać, że na czas realizacji zamówienia składa się z czasu wysyłki towarów (przygotowania przesyłki do doręczenia) oraz czas doręczenia przesyłki.
  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = CZAS WYSYŁKI + CZAS DORĘCZENIA
 22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
 23. Pytania na temat możliwości naliczenia kosztów przesyłki prosimy kierować na adres biuro@maks-sportline.com lub telefonicznie do wybranego oddziału. Kurierzy nie udzielają żadnych informacji na temat zamówionego towaru
 24. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 25. PROCEDURY REKLAMACYJNE, GWARANCJA I SERWIS

 26. Zamawiający zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty daty dostarczenia towaru do Zamawiającego przez kuriera, o ile towar nie był używany, nie nosi śladów użytkowania, posiada kompletne niezniszczone opakowanie (opakowanie nie może być również oklejone w trakcie transportu) wraz z załączoną dokumentacją, instrukcjami itd ". W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu (autoryzacji) danych. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar w stanie identycznym, w jakim został mu wydany, w szczególności winien posiadać wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz opakowania jak i samo niezniszczone opakowanie. Po autoryzacji w ciągu 7 dni wystawimy i wyślemy fakturę korygującą. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwrotu podpisanej faktury korygującej.
  Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Zwrot należności za odesłany towar na konto Zwracającego zostanie przelany w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia zwrotu.

  PUNKT REALIZUJE POSTANOWIENIA USTAWY O ZAKUPIE TOWAROW DOKONYWANYCH PRZEZ KONSUMNETÓW NA ODLEGŁOŚĆ. TOWARY ZAKUPIONE NA FIRMĘ ORAZ TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
 27. W okresie gwarancji problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez serwisy gwarancyjne mające autoryzację producenta. Istnieje też możliwość dokonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnym w serwisie w Przykonia po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu z naszym przedstawicielem.
 28. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzenia mechanicznego oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, zaakceptowaniu możliwości odbioru przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy.
  Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy wpłacone środki.
 29. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego.
 30. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona zgodnie z Art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 31. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek, których zawartość nie została wcześniej uzgodniona telefonicznie lub mailowo.

 32. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 33. Oferta jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
 34. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W razie jakichkolwiek niejasności bądź pytań prosimy o kontakt: biuro@maks-sportline.com
 35. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 36. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi producenta.
 37. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym co oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
  • Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 38. Na Państwa pytania w naszych oddziałach w godzinach otwarcia (pon-pt: 10-18, sob: 10-14) lub pod adresem: biuro@maks-sportline.com
  Nasze telefony są czynne w godzinach otwarcia oddziałów.
  Firma zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.